Įsigaliojo naujos motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygos


2008 m. rugsėjo 17 d., įsigaliojo vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo". Šiuo įsakymu patvirtintos naujos motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygos numato, jog nuo 2008 m. rugsėjo 17 d. teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne...

2008 m. rugsėjo 17 d., įsigaliojo vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 106 - 4061 ).

Šiuo įsakymu patvirtintos naujos motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygos numato, jog nuo 2008 m. rugsėjo 17 d. teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

Išlaikyto praktikos egzamino rezultatas galioja, kol asmeniui bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

Iki 2008 m. rugsėjo 17 d. išlaikytų egzaminų rezultatai galioja vienerius metus nuo naujų egzaminavimo sąlygų įsigaliojimo datos, t.y. nuo 2008 m. rugsėjo 17 d.

Tuo atveju, kai teorijos ar praktikos egzamino rezultatas negalioja, šie egzaminai laikomi iš naujo minėtame apraše nustatyta tvarka

Papildoma informacija